Domů / Moduly a funkce / Propojení Dynamics NAV 2013 s aplikacemi Office

Propojení Dynamics NAV 2013 s aplikacemi Office

Jednou z vlastností Microsoft Dynamics NAV, která přispívá k efektivnější a jednodušší práci s daty a tvorbě různých výstupů, je bezesporu integrace systému se sadou aplikací Microsoft Office. Microsoft již od verze NAV 5.0 přináší uživatelům funkce, které umožňují exportovat data do programů Excel, Word či Outlook. V současné verzi NAV 2013 jsou tyto funkce nejen vylepšené, ale také doplněné o další užitečné možnosti.

Nabídka odeslání dat do aplikací Outlook, Word a Excel

Nabídka odeslání dat do aplikací Outlook, Word a Excel

Výše uvedené funkce lze, díky možnosti uživatelského přizpůsobení tzv. pásu karet každé konkrétní stránky, umístit také jako ikony na příslušené stránce. Nastavení je vidět na následujícím obrázku.

Ikony pro odeslání dat zobrazené v záhlaví stránky

Ikony pro odeslání dat zobrazené v záhlaví stránky

Odeslání do aplikace Outlook

Pokud používáte jako emailového klienta aplikaci Outlook, můžete aktuálně zobrazená data v systému Dynamics NAV jednoduše, pomocí stisku jediného tlačítka, vyexportovat a odeslat je jako přílohu emailu. Příloha ve formátu HTML obsahuje vedle samotných dat i aktivní odkaz na příslušnou obrazovku systému Dynamics NAV, takže si příjemce emailu může okamžitě zobrazit aktuální data také ve svém NAV klientu a případně dál s nimi dál pracovat.

Otevřená emailová zpráva s přílohou

Otevřená emailová zpráva s přílohou

Další užitečnou vlastností propojení s aplikací Outlook je zobrazování ikon pro odeslání emailu u všech polí, obsahujících emailové adresy. Jedním kliknutím se tak uživateli otevře okno nové zprávy s předvyplněnou adresou příjemce.

Zobrazení ikony pro rychlé odeslání emailu na zadanou adresu

Zobrazení ikony pro rychlé odeslání emailu na zadanou adresu

Integrace s programy Excel a Word

Funkce Odeslat do apl. Microsoft Excel (Ctrl+E) je k dispozici už od verze 5.0. Stejně tak ve verzi 2013 může být jakákoliv stránka s daty exportována do Excelu pomocí volby Tisk a odeslání -> Microsoft Excel v základním menu systému.

Výsledný vzhled exportovaných dat v Excelu

Výsledný vzhled exportovaných dat v Excelu

Prakticky stejným způsobem lze data exportovat také do Wordu použitím volby Tisk a odeslání -> Microsoft Word nebo také klávesovou zkratkou Ctrl+W.

Výsledný vzhled exportovaných dat ve Wordu

Výsledný vzhled exportovaných dat ve Wordu

Excel Add-in pro Dynamics NAV

Novinkou integrace s programem Excel v Dynamics NAV 2013 je možnost aktualizace exportovaných dat přímo v Excelu. To je umožněno díky komponentě Excel Add-in. Po instalaci této komponenty se uživateli v Excelu zpřístupní nová záložka Dynamics NAV s tlačítkem Refresh, pomocí kterého je možné kdykoliv znovu načíst aktuální data ze systému do příslušného listu.

Excel Add-in s funkcí Refresh pro aktualizaci dat

Excel Add-in s funkcí Refresh pro aktualizaci dat

V souvislosti s exportem dat do Excelu je však důležité uvést, že změny provedené ručně uživatelem přímo v Excelu není možné automaticky přenést zpět do systému Dynamics NAV.

Možnosti uložení tiskových výstupů

Jednou z novinek, která je již nyní ve verzi 2013 standardem, je možnost uložení tiskových sestav do souboru. Vedle běžného odeslání tiskové sestavy na tiskárnu tlačítkem Tisk… lze nyní na tomto tlačítku vybrat také volby pro uložení do formátu PDF, Word nebo Excel. Pro urychlení práce jsou k dispozici také klávesové zkratky, jak je vidět na následujícím obrázku.

Možnosti uložení tiskových výstupů

Možnosti uložení tiskových výstupů

Propojení s aplikací OneNote

Nově je v Dynamics NAV k dispozici také propojení s aplikací OneNote. Pro každý uživatelský profil lze samostatně nastavit možnost sdílet pomocí programu OneNote poznámky, obrázky, připomínky nebo třeba specifickou uživatelskou nápovědu k jednotlivým obrazovkám v systému či dokonce přímo k vybraným záznamům, jako např. ke konkrétnímu zákazníkovi, zboží či dané kartě dlouhodobého majetku.

Propojení s OneNote

Propojení s OneNote

Technické pozadí

Z technického hlediska probíhá export dat ze systému ve formátu XML dokumentů, které jsou transformovány pomocí připravených XSLT šablon pro jednotlivé typy programů. Standardní šablony jsou součástí systému Dynamics NAV a lze je nalézt ve složce NAV serveru (obvykle C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\71\Service\Stylesheets). Úpravou těchto šablon je možné realizovat např. změnu vzhledu výsledných dokumentů, případně jinak přizpůsobit export potřebám uživatelů.

Závěrem

Lze předpokládat, že i v příštích verzích Dynamics NAV přinese Microsoft další vylepšení v oblasti propojení se sadou programů Office. Jestliže tedy používáte pro svou každodenní práci systém Dynamics NAV i Office, můžete v budoucnu očekávat stále těsnější a užitečnější spolupráci těchto aplikací.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Přidat komentář