Domů / Moduly a funkce / Dimenze – třídění dat pro analytické účely v NAV 2013 R2

Dimenze – třídění dat pro analytické účely v NAV 2013 R2

Tento článek vás seznámí s podporu analytického zpracování dat v informačním systému Microsoft Dynamics NAV pomocí funkcionality nazvané dimenze.

Informační systém obsahuje data, která vznikají na základě každodenní činnosti jeho uživatelů. Pod těmito daty si můžete představit zaúčtované položky finančních účtů, pohyby zásob, položky vznikající při účtování nákupních nebo prodejích objednávek apod. Jde zkrátka o velké množství dat, která pod povrchem ukrývají cenné informace, jež jsou využitelné při rozhodování manažerů nebo další pracovníků podniku. Z pohledu řídících pracovníků všeho druhu je chyba tyto informace nevyužít.  Je přínosné vědět, kde máme nejlepší prodeje nebo jaká je úspěšnost jednotlivých marketingových akcí.

Samotný Microsoft Dynamics NAV obsahuje funkcionalitu, která pomáhá vznikající data strukturovat a přiřadit do předem definovaných skupin.  Z roztříděných a strukturovaných dat je pak možné za pomoci analýzy získat další na první pohled skryté informace. Celá tato funkcionalita je postavena na tzv. dimenzích.

Bez dalších technických podrobností lze říci, že pojem Dimenze v  Microsoft Dynamics NAV je označením pro druh značky, kterou můžete přidat do téměř všech standardních položek systému. Taková značka pak umožňuje roztřídit existující data do různých skupin pro pozdější analytické využití.

Pro lepší představu se jedná například o roztřídění dat na základě toho, ke kterému nákladovému středisku patří. Nebo, který prodejce provedl daný obchod, k jakému výrobku se daná položka vztahuje apod. Takových kritérií může být nepřeberné množství. Podstatou, ale je, že na základě dat seskupených podle dimenzí je následně možné provádět více rozměrné analýzy.

Chcete vědět jaký je finanční objem zakázek získaných prostřednictvím jednoho z vašich zprostředkovatelů na území  Prahy, Brna nebo Ostravy ?

S pomocí dimenzí je to snadné. Stačí si na začátek vytvořit tři dimenze:

  • Zakázka
  • Sprostředkovatel
  • Oblast

trideni_dat-2nastaveni_hodnoty_dimenze

K těmto dimenzím („značkám“) přiřadíte potřebné hodnoty. Například dimenze „Oblast“ bude obsahovat hodnoty Praha, Brno, Ostrava a další názvy obcí a měst.  Dimenze sprostředkovatel a zakázka bude obsahovat názvy sprostředkovatelů nebo čísla zakázek.

Následně jednotlivé hodnoty přiřadíte k různým entitám v systému. Jedná se například o evidované zákazníky, dodavatele nebo uživatele systému.

trideni_dat-1dimenze_obj

Následně systém sám vznikající data na základě těchto nastavení označí. Kdykoliv konkrétní prodejce prodá určité zboží svému zákazníkovi, tak v systému na pozadí bez zásahu uživatele dojde ke vzniku již roztříděných dat, které jsou připraveny k další analýze.  

Následná analýza dat pak může probíhat nejen v samotném informačním systému MS Dynamics NAV, ale také pomocí externích nástrojů, jako jsou například BI4Dynamics nebo Jet Reports.

trideni_dat-3bi4dynamics  
trideni_dat-4jetreports

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Přidat komentář