Domů / Dynamics NAV / EET – Elektronická evidence tržeb v Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ

EET – Elektronická evidence tržeb v Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ

Součástí nově vydané verze podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ je i legislativní funkcionalita Elektronická evidence tržeb (EET). Řešení zahrnuje napojení funkcionality pokladen v systému Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ na Elektronickou evidence tržeb a vlastní komunikaci s portálem EET. Detaily ohledně elektronické evidence tržeb naleznete na stránkách www.etrzby.cz.

etrzby

Hlavní funkce:

 • Evidence tržby v hotovosti
 • Odeslání požadované informace o evidované tržbě na server finanční správy
 • Přijmout a zpracovat potvrzovací zprávu z EET popřípadě chybovou zprávu
 • Vytisknout doklad s fiskálním identifikačním kódem
 • Režim EET (běžný/zjednodušený)

eet_techreseni

Nastavení EET

Aby bylo možné EET používat, je potřeba provést nastavení:

 • služby EET
 • certifikátů
 • provozoven
 • pokladních zařízení
 • pokladních případů
 • uživatelů pokladen

Práce s pokladními doklady a položkami EET

Práci s doklady a registrací v EET Vám přiblíží tato krátká video ukázka EET v Dynamics NAV 2017 CZ.

Vytvoření a zaúčtování pokladního dokladu EET

Evidovaná tržba bude vznikat v okamžiku zaúčtování pokladního dokladu, který obsahuje řádek splňující podmínky pro evidovanou tržbu na pokladně, která byla nastavena jako EET pokladna.

eet_pokldokl_s2

Pokud doklad nesplňuje podmínky pro evidovanou tržbu na pokladně, je zaúčtován jako standardní pokladní doklad bez položek EET (např. odvody z pokladny, …).

Pokladní doklad může vzniknout i automaticky při účtování Prodejní faktury s platbou hotově a nastaveným Způsobem platby pro pokladnu EET.

prodejnifaktura-s-eet_2

Do evidence tržeb se tak budou zapisovat následující doklady splňující podmínky pro evidovanou tržbu:

Platba prodejní faktury – pokladní doklad s řádkem, kde:

 • Typ dokladu = Platba
 • Typ účtu = Zákazník
 • Typ vyrovnání dokladu = Faktura
 • Číslo vyrovnání dokladu = Není prázdné

Účtování prodejní faktury, kde:

 • Kód způsobu platby je nastaven na pokladnu s EET
 • Kód platební podmínky je nastaven na platbu hotově bez skonta

Platba prodejní zálohy – pokladní doklad s řádkem, kde:

 • Typ dokladu = Platba
 • Typ účtu = Zákazník
 • Záloha = Ano
 • Kód propojení zálohy = Není prázdné

Refundace prodejního dobropisu

 • Typ dokladu = Refundace
 • Typ účtu = Zákazník
 • Typ vyrovnání dokladu = Dobropis
 • Číslo vyrovnání dokladu = Není prázdné

Refundace prodejní zálohy

 • Typ dokladu = Refundace
 • Typ účtu = Zákazník
 • Typ vyrovnání dokladu = Platba
 • Číslo vyrovnání dokladu = Není prázdné

Na pokladních dokladech pro EET se mohou vyskytovat pouze řádky s tímto označením. Pokladní doklad, který bude zároveň obsahovat i jiné řádky než EET, není možné zaúčtovat.

Pokladní doklad s řádky EET lze jen přímo zaúčtovat (funkce Účtovat nebo Účtovat a Tisk), nelze ho pouze Vydat.

Položky evidence tržeb

Zaúčtováním pokladního dokladu s řádky EET dojde k vytvoření Položek EET.
polozkyeet

Z Položky EET je možné zobrazit Kartu položky EET, která obsahuje tato klíčová pole:

 • Kód původu – identifikace místa systému, ze kterého záznam vznikl, v CZ řešení Pokladna
 • Číslo původu – identifikace místa systému, ze kterého záznam vznikl, v CZ řešení Číslo pokladny
 • ID uživatele – uživatel, který záznam vytvořil
 • Datum a čas vytvoření  – zaznamenání vzniku položky
 • Stav EET – pole reprezentuje stav elektronické komunikace požadavku. Může nabývat hodnot: K odeslání (při vzniku/vytvoření položky), Odesláno (po odeslání datové zprávy službě EET), Chyba (v případě, že služba EET vrátí zpět chybovou datovou zprávu), Úspěch (tj. bezchybné zpracování služba EET vrátí zpět potvrzující datovou zprávu), Úspěch s varováním (zpracování službou EET, ale s chybou).
 • Datum a čas poslední změny stavu – pole reprezentuje datum a čas aktuálního stavu EET položky.
 • Kód provozovny – hodnota pole propsaná do položky z příslušného pokladního zařízení EET, tj. kód provozovny (v CZ řešení při zaúčtování pokladního dokladu z vazby na pokladnu).
 • Kód pokladního zařízení – hodnota pole propsaná do položky z příslušného pokladního zařízení EET, tj. kód pokladního zařízení.
 • Číslo dokladu – číslo dokladu, který vyvolal vznik záznamu.
 • Celková částka tržby – Ze zaúčtovaného pokladního dokladu celková částka včetně DPH (LM). Pozn. v případě výdejového pokladního dokladu se znaménkem mínus.
 • Podpisový kód (dále jen PKP) – Automaticky generovaný systémem při vzniku záznamu v tabulce.
 • Bezpečnostní kód (dále jen BKP) – Automaticky generovaný systémem při vzniku záznamu v tabulce.
 • Fiskální identifikační kód (dále jen FIK)  – pole se bude plnit při zpracování potvrzující zprávy (pole je součástí těchto zpráv, kdy vrácená odpověď obsahuje fiskální identifikační kód (FIK)).

kartapolozkyeet

Karta položky EET obsahuje v pásu karet další podpůrné funkce.

 • Odeslat do registru – možnost manuálního odeslání položky
 • Odeslat k ověření – možnost manuálního ověření položky
 • Zobraz doklad – možnost zobrazit původní pokladní doklad
 • Protokol stavu položky EET – zobrazí stránku s položkami stavů komunikace i s popisem chybových zpráv

Scénáře zpracování položek EET

Běžný (online) režim

Úspěšné zpracování v rámci mezní doby odezvy

 • Na základě realizované evidované tržby v systému vzniká položka EET. Položka nabývá stav K odeslání. Ihned je systémem automaticky vygenerována zpráva a odeslána službě EET.
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • V rámci nastavené mezní doby odezvy se ze služby EET vrátí potvrzovací zpráva, která obsahuje FIK, který je zapsán do položky EET. Stav položky je změněn na hodnotu Úspěch
 • Následně je vytištěn doklad účtenky s FIK kódem položky

Nepodaří se zpracovat odpověď v rámci mezní doby odezvy

 • Na základě realizované evidované tržby v systému vzniká položka EET. Položka nabývá stav K odeslání. Ihned je systémem automatiky vygenerována zpráva a odeslána službě EET
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • V rámci nastavené mezní doby odezvy se ze služby EET nevrátí potvrzovací zpráva, ani chybová zpráva (například z důvodu problému se spojením). Pokud uplyne mezní doba odezvy, po kterou systém čekal na odpověď, tak Stav položky bude změněn na hodnotu K odeslání
 • Následně je vytištěn doklad účtenky s PKP kódem položky (FIK v tento okamžik není). Tím je proces vystavení dokladu zákazníkovi dokončen
 • Tuto položku je však potřeba stále zaevidovat prostřednictvím služby EET (nejpozději do 48 hod. po jejím vytvoření). O to se může postarat úloha v plánovači (položka fronty úloh), která dále zpracovává položky ve stavu K odeslání. Popřípadě je možnost položku EET v tomto stavu odeslat k evidenci manuálně funkcí Odeslat do registru
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • Pakliže se ze služby EET vrátí potvrzovací zpráva, která obsahuje FIK, bude tento zapsán do položky EET. Stav položky bude změněn na hodnotu Úspěch

Zpracování chyby v rámci mezní doby odezvy

 • Na základě realizované evidované tržby v systému vzniká položka EET. Položka nabývá stav K odeslání. Ihned je systémem automatiky vygenerována zpráva a odeslána službě EET
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • V rámci nastavené mezní doby odezvy se ze služby EET vrátí chybová zpráva (z důvodu kritické chyby přijaté datové zprávy evidované tržby, např. chyba elektronického podpisu datové zprávy, atd.), která neobsahuje FIK. Stav položky je změněn na hodnotu Chyba
 • Následně je vytištěn doklad účtenky s PKP kódem položky (FIK v tento okamžik není). Tím je proces vystavení dokladu zákazníkovi dokončen
 • Tuto položku je však potřeba stále zaevidovat prostřednictvím služby EET (nejpozději do 48 hod. po jejím vytvoření). O to se může postarat úloha v plánovači (položka fronty úloh), která bude dále zpracovávat položky ve stavu Chyba. Popřípadě bude možnost položku EET v tomto stavu odeslat k evidenci manuálně funkcí Odeslat do registru. Ve funkci odeslání dojede automaticky ke znovu vypočítání hodnot pro kritické kontroly
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • Pakliže se ze služby EET vrátí potvrzovací zpráva, která obsahuje FIK, bude tento zapsán do položky EET. Stav položky bude změněn na hodnotu Úspěch 

Zjednodušený (offline) režim

Tržby jsou pořizovány v offline režimu

 • Na základě realizované evidované tržby v systému vzniká položka EET. Položka nabývá stav K odeslání.
 • Jelikož je v Nastavení služby EET hodnota pole Zjednodušený režim = Ano, tak systém po vzniku položky tuto neodesílá, nečeká na zpětnou odpověď ze služby EET, ale rovnou bez prodlevy tiskne doklad
 • Vytištěn je doklad účtenky s PKP kódem položky (FIK v tento okamžik není). Tím je proces vystavení dokladu zákazníkovi dokončen
 • Tuto položku je však potřeba stále zaevidovat prostřednictvím služby EET (nejpozději do 5 dnů po jejím vytvoření). O to se může postarat úloha v plánovači (položka fronty úloh), která bude dále zpracovávat položky ve stavu K odeslání. Popřípadě bude možnost položku EET v tomto stavu odeslat k evidenci manuálně funkcí
 • V okamžiku, kdy je tedy navázáno online spojení zajistí zákazník odeslání ještě neevidovaných položek EET státní správě
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • Pakliže se ze služby EET vrátí potvrzovací zpráva, která obsahuje FIK, bude tento zapsán do položky EET. Stav položky bude změněn na hodnotu Úspěch
 • v případě vrácené chybové zprávy musí zákazník zajistit poslání položky EET státní správě opakovaně (viz. obdobný scénář popsán výše v kapitole k online režimu)

Doklady EET

Na pokladním dokladu jsou tištěny tyto údaje o EET:

 • DIČ
 • ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky
 • BKP (kód generovaný pokladnou)
 • FIK (PKP). Pozn. PKP pouze tehdy pokud není FIK (tj. v offline režimu, ať už dočasném, nebo trvalém)
 • Datum a čas transakce (přijetí tržby, nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve)
 • Celková částka tržby
 • Režim EET (běžný/zjednodušený)

eet_pokldokl_tisk

Detailnější popis nové legislativní funkcionality Electronické evidence tržeb (EET) v Microsoft Dynamics NAV naleznete zde: https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/deployment/documentation/msdnav2017implconseetcz.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Přidat komentář